TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính

Quản trị khu resort

10/05/2013 4462 lượt xem

DANH MỤC MÔN HỌC NGHỀ QUẢN TRỊ KHU RESORT

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, môđun

Tín chỉ

     Học kỳ

 

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

LT

TH

Kiểm tra

I

Các môn học chung

14

 

285

116

150

19

MH01

Chính trị

2

II

30

22

6

2

MH02

Pháp luật

1

II

15

10

4

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

I

30

3

24

3

MH04

Giáo dục quốc phòng-An ninh

6

II

120

47

65

8

MH05

Ngoại ngữ (Anh văn)

3

II

60

27

30

3

MH06

Tin học

1

I

30

7

21

2

II.

Các môn học, mô đun cơ sở

8

 

156

67

82

7

MH07

Giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng chống HIV/AIDS

1

I

16

7

9

 

MH08

Tập huấn chuyên đề "Kỹ năng phỏng vấn xin việc"

 

III

5

 

5

 

MH09

Tổng quan du lịch

2

I

45

13

30

2

MĐ10

 

Tin học ứng dụng trong kinh doanh Resort

2

I

30

20

8

2

MH11

Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Resort

3

I

60

27

30

3

III.

Các môn học, mô đun chuyên môn

23

 

555

135

397

23

MH12

Marketing du lịch

2

II

45

15

28

2

MĐ13

Nghiệp vụ nhà hàng

5

I

120

30

85

5

MĐ14

Nghiệp vụ lễ tân

5

I

120

30

85

5

MĐ15

Nghiệp vụ phục vụ buồng

5

I

120

30

85

5

MĐ16

Tiếng anh chuyên ngành khách sạn/Resort

6

II

150

30

114

6

IV.

Các môn học, mô đun tự chọn

4

 

90

30

56

4

IV.1.

Các môn học, mô đun chuyên môn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn)

2

 

45

15

28

2

MH17

Nghiệp vụ thanh toán

2

III 

45

15

28

2

MH18

Quản lý chất lượng dịch vụ

2

III

45

15

28

2

IV.2.

Các môn học, mô đun cơ sở (Sinh viên chọn 1 trong 3 môn)

2

 

45

15

28

2

MH19

An ninh - an toàn trong khu Resort

2

I

45

15

28

2

MĐ20

Quản trị tiệc

2

I

45

15

28

2

MĐ21

Tổ chức sự kiện

2

I

45

15

28

2

V.

Thực tập cơ sở

7

 

320

 

320

 

MĐ22

Thực tập nghề nghiệp

7

III 

320

 

320

 

VI.

Môn học thay đồ án tốt nghiệp

2

 

45

15

28

2

MĐ23

Quản trị nguồn nhân lực

2

III 

45

15

28

2

Tổng cộng

58

 

1451

363

1033

55

 


                

 

Top