TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính

Lập trình máy tính

10/05/2013 4851 lượt xem


DANH MỤC MÔN HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH


MH,

Tên môn học/ mô đun

Số tín chỉ

Học kỳ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/

thí nghiệm/ bài tập/

thảo luận

Thi/

kiểm tra

I

Các môn học chung

14

 

285

116

150

19

MH 01

Chính trị

2

II

30

22

6

2

MH 02

Pháp  luật

1

II

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

I

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục QP - AN

6

II

120

47

65

8

MH 05

Tin học

1

I

30

7

21

2

MH 06

Ngoại ngữ

3

II

60

27

30

3

II

Các môn học, mô đun đào tạo  bắt buộc

46

 

1591

322

1221

48

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

9

 

286

52

225

9

MH 07

GD SKSS, SK tình dục và phóng chống HIV/AIDS

1

I

16

7

9

 

MĐ 08

Tin học văn phòng

3

I

105

15

87

3

MH 09

Lập trình căn bản

3

I

105

15

87

3

MĐ 10

Phần cứng máy tính

2

I

60

15

42

3

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

37

 

1305

270

996

39

MH 11

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

II

60

25

32

3

MH 12

Lập trình hướng đối tượng

2

III

60

25

32

3

MH 13

Cơ sở dữ liệu

3

II

105

25

77

3

MĐ 14

Đồ họa ứng dụng

3

II

105

15

87

3

MH 15

Mạng căn bản

2

II

60

25

33

2

MH 16

Anh văn chuyên ngành

2

III

60

25

32

3

MĐ 17

Thiết kế Web

3

III

105

15

86

4

MĐ 18

Lập trình Window (TN)

4

III

150

35

111

4

MĐ 19

Lập trình Web (TN)

3

III

105

25

76

4

MĐ 20

Lập trình quản lý

3

III

105

25

76

4

MĐ 21

PHP & MySQL

3

III

105

15

87

3

MĐ 22

Quản trị mạng

3

III

105

15

87

3

MĐ 23

Thực tập sản xuất

4

III

180

 

180

 

 

Tổng cộng

60

 

1876

438

1371

67

 

 

 

Top