TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính

Phòng Đào tạo - Quản sinh

10/03/2014 4818 lượt xem
1. Cơ cấu nhân sự:
+ Phó Trưởng phòng: 
- Mai Thị Duyên                        
+ Cán bộ phòng:    - Nguyễn Thị Minh Hiếu 
                               - Châu Tấn Diện
                               - Đào Lê Khánh Thư
                               - Nguyễn Thị Thu Hằng
                               - Võ Nguyễn An Thy
                               - Trần Tiểu Lam
                   
2. Chức năng: 
2.1. Đào tạo :
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế họach giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của trường.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học.
- Tổ chức tuyển sinh, thi học kỳ và thi tốt nghiệp, đề nghị công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.
- Đề xuất và giúp hiệu trưởng chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề, quản lý - giáo dục học sinh.
- Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, tham gia công tác đào tạo nghề ngắn hạn và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy, học tập.
- Tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo.
- Theo dõi, tổng hợp, lập các biểu - bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo các vấn đề về giáo dục, đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
- Quản lý và điều phối đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, các tổ bộ môn theo phân cấp nhiệm vụ được giao.
- Tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường trong các hoạt động liên kết đào tạo các cấp học và ngành học theo yêu cầu định hướng phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
- Tham mưu, đề xuất ban giám hiệu nhà trường các trường hợp có nhu cầu vay để học nghề theo quy định hiện hành về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
2.2. Quản sinh :
- Tổ chức tiếp nhận học viên vào học.
- Tổ chức và quản lý việc học tập của học viên theo đúng chương trình, kế hoạch đã định và thực hiện đúng quy chế, quy định điều hành.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác của học viên, quản lý học viên ở nội trú.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với học viên về học bổng, học phí, bảo hiểm và các chế độ khác có liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của học viên.
- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn nơi trường đóng, giải quyết kịp thời, đúng đắn các vụ việc, các vấn đề liên quan đến học viên, hướng dẫn học viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế nhà trường.
- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, giờ giấc lên lớp, đồng phục, bảng tên của giáo viên, học viên.
- Phối hợp với các phòng chức năng xử lý giáo viên, học viên vi phạm nội quy, quy chế nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt lớp hàng tháng.
- Tham gia các cuộc họp của hội đồng khen thưởng, kỷ luật học viên.
- Tham mưu cho hiệu trưởng biểu dương khen thưởng những giáo viên, học viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và kỷ luật học viên vi phạm.

 3. Liên hệ:
Phòng Đào tạo -  Quản sinh
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận.
Địa chỉ: 417 Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết.
Điện thoại: 0252.3827.788 hoặc 0252.3824.894
    Fax: (0252)3824375    
Email: phongdaotaopt@gmail.com
Top