TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
Văn bản
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Công văn 106/TCDN-DNCQ

Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

106/TCDN-DNCQ

19/01/2017
Công văn 205/BLDTBXH- TCDN

Hướng dẫn 1 số nội dung về giáo dục nghề nghiệp

205/BLDTBXH- TCDN

18/01/2017
Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

43/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016
Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

20/09/2016
Nghị định 86/2015/NĐ-CP

Nghị định 86 quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn

86/2015/NĐ-CP

02/10/2015
Tài liệu khác 74/2014/QH13

Luật Giáo duc nghề nghiệp

74/2014/QH13

27/11/2014
Thông tư 20/2014/TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập ...

20/2014/TTLT-BGDDT-BTC-BLĐTBXH

30/05/2014
Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH

Thông tư 27- An toàn vệ sinh lao động

27/2013/TT-BLDTBXH

18/10/2013
Quyết định 371/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế" giai đoạn 2012-2015

371/QĐ-TTg

28/02/2013
Quyết định 147/QĐ-BTTTT

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

147/QĐ-BTTTT

20/02/2013
Thông tư 07/STTTT-CNTT

Công bố Báo cáo kết quả đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2012

07/STTTT-CNTT

03/01/2013
Quyết định 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

12/12/2012
Công văn 2158/TCDN-KHTC

Hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn phân bổ kinh phí năm 2013 các Dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG về Việc làm và Dạy nghề

2158/TCDN-KHTC

23/11/2012
Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: hướng dẫn du lịch; quản trị lữ hành; nghiệp vụ nhà hàng - quản trị nhà hàng; kỹ thuật chế biến món ăn; quản trị khách sạn; quản trị khu resort; quản trị mạng máy tính; lập trình máy tính.

27/2012/TT-BLĐTBXH

12/11/2012
Chỉ thị 19-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

19-CT/TW

05/11/2012
Quyết định 73/2012/NĐ-CP

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

73/2012/NĐ-CP

26/09/2012
Quyết định 1201/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

1201/QĐ-TTg

31/08/2012
Quyết định 285/QĐ-TCDN

Ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Sơ cấp nghề

285/QĐ-TCDN

28/08/2012
Chỉ thị 2774/LĐTBXH-TCDN

Hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" năm 2012

2774/LĐTBXH-TCDN

10/08/2012
Quyết định 630/QĐ-TTg

Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020

630/QĐ-TTg

29/05/2012
12
Top