TRƯỜNG TRUNG CẤP
KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính

Bộ máy tổ chức

12/04/2013 5911 lượt xem

* Bộ máy tổ chức Nhà trường gồm:
   
     - Ban Giám hiệu
     - Phòng Tổ chức Hành chính – Tài vụ
     - Phòng Đào tạo – Quản sinh
     - Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp

* Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
     
    Chi bộ Đảng, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên

Top