TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 lần 2

342 Đã xem 14/10/2019

Ngày đăng: 14/10/2019

File đính kèm:

Top