TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp

804 Đã xem 19/01/2017

Ngày đăng: 19/01/2017

File đính kèm: Tải về

Thông báo khác
Top