TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
Văn bản
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Chỉ thị 630/QĐ-TTg

Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020

630/QĐ-TTg

29/05/2012
Chỉ thị 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm

79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

21/05/2012
Chỉ thị 54/2012/TT-BTC

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015"

54/2012/TT-BTC

09/04/2012
Quyết định 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp

43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH

14/03/2012
Thông tư 42/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề

42/2011/TT-BLĐTBXH

29/12/2011
Thông tư 214/2011/TT-BQP

Ban hành định mức chi phí đào tạo một số nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề

214/2011/TT-BQP

15/12/2011
Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH

Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

29/2011/TT-BLĐTBXH

24/10/2011
Quyết định 54/2011/NĐ-CP

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

54/2011/NĐ-CP

04/07/2011
12
Top