TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Thành tích đạt được

12/04/2013 1508 lượt xem
 
 

Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận đã đạt danh hiệu đơn vị xây dựng nếp sống văn minh, 100% gia đình CBVC đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”.

          - Năm 2008: Bằng khen LĐLĐ tỉnh tặng danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          - Năm 2009: Bằng khen LĐLĐ tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ ngày 06/01/2010 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009.

          - Năm 2010: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam theo Quyết định số 214/QĐ ngày 17/02/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

          - Năm 2011: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam theo Quyết định số 379/QĐ ngày 15/3/2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.
 
    

 
Top