TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH THUẬN QUÝ I/2019

24/04/2019 426 lượt xem

Sáng ngày 17/4/2019, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận tổ chức họp Hội đồng trường nhằm đánh giá kết quả hoạt động Quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019.

Các thành viên dự họp đã có ý kiến về một số thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của nhà trường và đề xuất để thực hiện nhiệm vụ quý II/2019.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm trong quý II/2019.

Top