TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÌNH THUẬN

Hotline tư vấn(0252) 3 829.342 (Gọi để được hỗ trợ trực tiếp)
Danh mục
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH THUẬN QUÝ I/2019

24/04/2019 276 lượt xem

Sáng ngày 17/4/2019, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận tổ chức họp Hội đồng trường nhằm đánh giá kết quả hoạt động Quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019.

Các thành viên dự họp đã có ý kiến về một số thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của nhà trường và đề xuất để thực hiện nhiệm vụ quý II/2019.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, giới thiệu việc làm trong quý II/2019.

Top